• Glastuinbouw innoveert
  door co-creatie met
  koolstofarme hightech

 • GLITCH werkt aan
  energie-efficiënte en klimaatneutrale
  technieken en systemen

 • Samen verduurzamen
  we de glastuinbouw

Glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme hightech

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Met het project GLITCH zetten we daarom in op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en systemen in de glastuinbouw.

OVER GLITCH KOMPAS

Als teler bent u voortdurend op zoek naar manieren om het hoogst mogelijke uit uw bedrijfsvoering te halen en uw concurrentiepositie te behouden. Maar toepassingen moeten ook wel bruikbaar zijn in de praktijk en dus passen in uw teeltproces en bedrijfsvoering. Als toeleverancier van de glastuinbouwsector wil u duurzame oplossingen bedenken en ervoor zorgen dat deze in de praktijk bruikbaar zijn en geïmplementeerd worden. Om tot toepasbare innovaties te komen is het van belang om een samenwerking te realiseren tussen meerdere betrokken partijen via co-creatie.

Het GLITCH Kompas biedt hulp bij het opstarten en doorlopen van het co-creatieproces. Het GLITCH Kompas is een online tool die koplopers in de glastuinbouwsector in Vlaanderen en Nederland begeleidt naar een toepasbare innovatie. Met behulp van deze tool doorloopt u met uw team een zevental fases die zullen leiden tot een eindproduct.

Teelten

Innovatieprojecten