GROOT INTERNATIONAAL ONDERZOEK NAAR ENERGIEBESPARING TEELT