Het GLITCH Kompas geeft richting in innovatie middels co-creatie.