Hoe het GLITCH Kompas richting geeft tijdens een innovatieproces.