Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Voert multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek uit en levert gespecialiseerde diensten in verband met landbouw, visserij en voeding.