Universiteit Gent

Werkt op het gebied van thermodynamica aan kleinschalige energieproductie en energie-efficiëntie in industrie, landbouw en gebouwen.