Benutting van laagwaardige warmte

Uitbreiding van het verwarmend oppervlak om zo laagwaardige warmte meer en efficiënter in te zetten.