Energie-efficiënte teeltsystemen

Bepalen van mogelijkheden voor meerlagen teelt van gewassen voor het maken van een energie efficiëntie slag.